Оливер Андонов

Не верувам дека се работи единствено за проблеми, туку повеќе за нешто сосема друго, но едноставно во насловот на колумната која е …

Беззаконие

(или за тоа дали има некој нормален на македонската политикантска сцена)   Една стара поговорка вели дека на глувиот не треба да …

(Новиот Херострат)   За историјата одредени теоретичари, кои веруваат во нејзините циклични движења, велат дека таа постојано се повторува. Со забелешка дека, …

Драги пријатели, очигледно во минатата колумна не сум бил доволно јасен и затоа многумина од Вас прашаа за поентата на насловот „Хот …

(The synergy between the personal, the particular, and the general.)   We are entering a period of a “Bifurcation Point,” and from …

(Синергија помеѓу личното, посебното и општото.)   Навлегуваме во период на „Точка на бифуркација“ одовде понатаму постојат само две траектории по кои …

Without navigation

What we see briefly every day can be defined as a situation expressed in three words: “Macedonia without navigation”. We need to …

Тоа што секојдневно го гледаме накусо може да го дефинираме како состојба кажана во три збора: „Македонија без навигација“. И да прашаме: …