Оливер Андонов

Сметка

Како што велат Американците: „Нема ручек безплатен“, на крајот некој мора да ја плати сметката. Воедно како што вели Шекспир: „Толпата која …

Ете, гласавме против СДС корумпирано и распаднато па и помогнавме да се дораспадне или да му се врати на Б.Ц. Не ни …

  Поимот кампања во однос на политиката и особено во однос на изборната кампања означува збир на активности со кои се подготвува …

Почитувани читатели, насловот на колумната нема никаква асоцијација кон вицот за Мујо и Хасо кога Мујо се наоѓал во трилема, а Суљо …

Шизофренијата е сериозна ментална болест, но како и секоја болест се контролира со лекови, а лицата заболени од истата во одреден момент …

(дали македонските граѓани можат да истрпат се?)   Познато е дека навистина сенешто може да се стави-напише на хартија, како што и …

На прв поглед, на прва помисла, верувам дека ќе ставите знак на еднаквост помеѓу овие два навистина наизглед идентични поими. Секако, тие …

Memory card

(or about how they want to reformat our common sense)   Memory is the basis for a normal thought process. Moreover, memory …