Оливер Андонов

Не верувам дека се работи единствено за проблеми, туку повеќе за нешто сосема друго, но едноставно во насловот на колумната која е

(или за тоа дали има некој нормален на македонската политикантска сцена)   Една стара поговорка вели дека на глувиот не треба да

(Новиот Херострат)   За историјата одредени теоретичари, кои веруваат во нејзините циклични движења, велат дека таа постојано се повторува. Со забелешка дека,

Драги пријатели, очигледно во минатата колумна не сум бил доволно јасен и затоа многумина од Вас прашаа за поентата на насловот „Хот

(The synergy between the personal, the particular, and the general.)   We are entering a period of a “Bifurcation Point,” and from

(Синергија помеѓу личното, посебното и општото.)   Навлегуваме во период на „Точка на бифуркација“ одовде понатаму постојат само две траектории по кои

What we see briefly every day can be defined as a situation expressed in three words: “Macedonia without navigation”. We need to

Тоа што секојдневно го гледаме накусо може да го дефинираме како состојба кажана во три збора: „Македонија без навигација“. И да прашаме:

Flaw

Within the framework of attempts to engage in politics in our Macedonia, there are many who have demonstrated a pronounced flaw. Unfortunately,

Фалинка

Во наша Македонија во рамки на обидите да се занимаваат со политика има мнозина кои се со изразена фалинка. За жал, токму

(price to be paid by VMRO-DPMNE) It is always interesting how we in Macedonia manage to successfully deal with completely insignificant and

(цена која ќе ја плати ВМРО-ДПМНЕ) Интересно е тоа како ние во Македонија успеваме успешно да се занимаваме со глупости. Со сосема

Многу работи во нашиот живот ни се важни. Секој може да ги подреди според своите потреби или перцепции за важност. Можеби и

  This week that is behind us on the public stage brought several key and concrete indicators of where the Macedonian ship

(или за тоа како некој се обиде да му го смести на Роџер) Неделата која е зад нас на јавна сцена донесе